Ode aan het rijm

Ode aan het rijm

2012

Op 21 december 2012 droeg Adriaan van Dis het gedicht ‘Ode aan het rijm’ voor. Dit gebeurde vanaf de kansel van de St. Bavo in Haarlem ter gelegenheid van de 181ste sterfdag van Willem Bilderdijk.
In gedrukte vorm verscheen dit bibliofiele werkje met een illustratie van Mercator bij Mercator Press te Santpoort. De oplage bedraagt 100 exemplaren.